Tin tức

ISO12944 ROVAL and EPO ROVAL

Chứng nhận ISO12944 C5-High

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng sau ROVAL, EPO ROVAL cũng đã đạt được chứng chỉ ISO12944 C5-High.ISO12944 là tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ thép chống ăn …