Thông báo Hoàn thành và Di dời Nhà máy Mới

Nhà máy ROVAL Hirakata mới đã hoàn thành và sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 08/05/2023.
Nhà máy Katano trước đây sẽ đóng cửa vào cuối tháng 4 và tất cả các bộ phận Bán hàng, Nghiên cứu và Phát triển cũng như Sản xuất sẽ được chuyển đến Nhà máy Hirakata.
Nhà máy mới sẽ được trang bị các thiết bị hiện đại và kho chứa hàng nguy hiểm có sức chứa lớn trên diện tích mặt bằng gấp đôi so với nhà máy trước đây, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp nguồn hàng ổn định và nâng cao chất lượng hơn nữa.

<Nhà máy Hirakata>
Open May 8th, 2023!
1-1, Nomura motomachi, Hirakata, Osaka, 573-0132 Japan
TEL: +81-72-894-7590
FAX: +81-72-894-7593