New Factory

โรงงานแห่งใหม่ของโรวัลที่ฮิราคาตะ (ROVAL Hirakata) ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะพร้อมเริ่มเปิดทำการตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2023 เป็นต้นไป
ส่วนโรงงานเดิมที่คาทาโนะ (Katano Factory) นั้น จะปิดทำการในวันสิ้นเดือนเมษายน ซึ่งในการนี้ ฝ่ายขาย, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา รวมถึงฝ่ายผลิต จะถูกย้ายไปยังโรงงานแห่งใหม่ที่ฮิราคาตะ (Hirakata Factory) ทั้งหมด
ทั้งนี้ โรงงานแห่งใหม่ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ล้ำสมัย รวมทั้งคลังเก็บสินค้าอันตรายที่มีความจุขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่าสองเท่าของโรงงานเดิม โดยมุ่งเน้นการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราที่มีความเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย

<โรงงานฮิราคาตะ>
เปิดทำการ วันที่ 8 พฤษภาคม 2023!
1-1, Nomura motomachi, Hirakata, Osaka, 573-0132 Japan
TEL: +81-72-894-7590
FAX: +81-72-894-7593