จากสีธรรมดา สู่ ROVAL


นี่คือภาพถ่ายโครงเหล็กที่ทาด้วยสีกันสนิมธรรมดาเมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 ปี ฟิล์มสีเกิดการเสื่อมสภาพ และสนิมได้แพร่กระจายไปทั่ว โครงเหล็กนี้จะถูกซ่อมแซมใหม่ด้วยการทาสี ROVAL

1. การเตรียมพื้นผิว


1. กำจัดสนิมและชั้นสีเคลือบเก่าทั้งหมดออกก่อนด้วยเครื่องมือขัดแบบไฟฟ้า


2. เผยให้เห็นชั้นผิวเหล็กที่สะอาดไม่มีคราบสนิมหลงเหลืออยู่

2. การกวนหรือคนผสมอย่างถูกต้องและเพียงพอ


3. กวนหรือคนผลิตภัณฑ์ให้เข้ากันเพื่อให้เกิดความเข้มข้นสม่ำเสมอ

3. ความหนาที่เหมาะสมของชั้นฟิล์ม


4. อย่าเกลี่ยบางจนเกินไป5. ทาชั้นที่ 2
หลังจากทาสีชั้นแรกทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที ให้ทาชั้นที่สองลงบนผิวงานที่แห้งแล้ว
(อุณหภูมิต่ำจะต้องเพิ่มเวลาในการปล่อยให้สีแห้ง)


6. หลังจากแห้งสนิทแล้วให้วัดความหนาของชั้นฟิล์มเมื่อแห้ง
*ทาซ้ำอีกครั้งในบริเวณที่เคลือบบางๆ

เสร็จสมบูรณ์


7. ทาสีใหม่เสร็จแล้ว

10 ปีก็ยังไม่เป็นสนิม !

นี่คือภาพถ่ายโครงเหล็กหลังจากทาสังกะสีเหลวกันสนิม ROVAL ผ่านไปแล้ว 10 ปี แต่ยังไม่เป็นสนิมเลยสักนิด


<< Indexกรณีที่ 1: สถานีย่อย >>