การปรับปรุงพื้นผิวชุบสังกะสี


สนิมแดงเกิดขึ้นได้ง่ายบนพื้นผิวสังกะสีที่สึกกร่อน เพื่อยืดอายุเหล็กที่ใช้สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยนี้จำเป็นต้องมีการบูรณะ นี่คือคำแนะนำวิธีการคืนสภาพพื้นผิวสังกะสีที่สึกก่อนด้วย ROVAL

1. ตรวจเช็คขั้นต้น


1. วัดความหนาของชั้นฟิล์มเดิมก่อนนำไปทำการปรับปรุงพื้นผิว


2. สภาพพื้นผิว
พบสนิมขาวที่ผิวงาน แต่ไม่เป็นสนิมแดง

2. การเตรียมพื้นผิว


3. ขจัดสนิมขาวและคราบปนเปื้อนด้วยเครื่องมือช่างหรืออุปกรณ์ขัด

คำแนะนำ กรณีสนิมแดง

ขจัดสนิมแดงทั้งหมดด้วยเครื่องมือไฟฟ้า เช่น เครื่องขัดแบบหัวแผ่นดิสก์

3. การใช้งาน


4. ทาสี ROVAL และอย่าเกลี่ยบางจนเกินไป5. หลังจากแห้งสนิทแล้วให้วัดความหนาของชั้นฟิล์มสีเมื่อแห้ง
*ทาซ้ำอีกครั้งในบริเวณที่เคลือบบางๆ

เสร็จสมบูรณ์


หลังการปรับปรุงฟื้นคืนสภาพผิว

จำเป็นต้องบูรณะปรับปรุงสภาพผิวเมื่อใด?

ระดับ 1
ยังไม่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงว่อมแซมสภาพผิว

ระดับ 2
ทำการปรับปรุงฟื้นคืนสภาพพื้นผิวได้ดีที่สุด !

ระดับ 3
จำเป็นต้องทำการบูรณะซ่อมแซมสภาพผิวอย่างเร่งด่วน

ระดับ 4
จำเป็นต้องเตรียมการซ่อมแซมอย่างละเอียด เพราะความแข็งแรงของเหล็กอาจลดลง

<< Indexกรณีที่ 2: ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ >>