< สารบัญ >

แคตตาล็อก
เอกสารรับรองคุณสมบัติ
ข้อมูลทางเทคนิค
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

แคตตาล็อก

แผ่นพับ

Leaflet
ขนาด A3 หรือ A4 (1MB)
Leaflet2
<ภาษาไทย><ภาษาอังกฤษ><ภาษาญี่ปุ่น><ภาษาจีน>
ภาษาไทย A3
ภาษาไทย A4
English A3
English A4
日本語 A3
日本語 A4
简体中文 A3
简体中文 A4

แคตตาล็อกอื่นๆ

A3 แคตตาล็อกทั่วไป
แคตตาล็อกทั่วไป
ขนาด A3
A4 แคตตาล็อกทั่วไป
แคตตาล็อกทั่วไป
ขนาด A4
MC สเปรย์
MC สเปรย์
ขนาด A4
English (6MB)
日本語 (14MB)
한국어 (18MB)
ภาษาไทย (1.3MB)
English (5.3MB)
简体中文 (10MB)
繁体中文 (9MB)
ภาษาไทย (270KB)
English (270KB)
日本語 (320KB)

เอกสารรับรองคุณสมบัติ

การรับรองประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน
Cold Galvanizing ROVAL Method

ใบรับรอง
ได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนเทียบเท่ากับการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing) โดยสภาเพื่อการตรวจสอบและรับรองเทคโนโลยีการก่อสร้างแห่งประเทศญี่ปุ่น

ได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งของญี่ปุ่น

ใบรับรอง
ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของ ROVAL ได้รับการยอมรับและรับรองโดยรัฐมนตรีกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งในญี่ปุ่น
กฎการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการต้านการกัดกร่อนของโครงเหล็กและได้รับการยอมรับว่าการเคลือบของสี ROVAL เทียบเท่ากับระบบการเคลือบสีเกรดสูงสุด

ระบบ ROVALระบบเคลือบเกรดสูงสุด
เคลือบครั้งที่ 1ROVALไพรเมอร์ที่อุดมด้วยสังกะสี
เคลือบครั้งที่ 2ROVALสีรองพื้นอีพ๊อกซี่
เคลือบครั้งที่ 3อีพอกซีเรซินอีนาเมล
เคลือบครั้งที่ 4อีพอกซีเรซินอีนาเมล

เอกสารรับรอง ISO9001, ISO14001

ISO9001 in China
(Shanghai ROVAL Zinc Rich Paint Corporation)
ISO14001 in China
(Shanghai ROVAL Zinc Rich Paint Corporation)
ISO9001 in Japan
(ROVAL Corporation)
ISO14001 in Japan
(ROVAL Corporation)

เอกสารรับรองอื่นๆ

Certificate of RoHS compliance

ข้อมูลทางเทคนิค

Paint specifications (Full version)
ข้อกำหนดการทาสี (เวอร์ชันเต็ม)
Paint specifications (Simplified version)
ข้อกำหนดการทาสี (เวอร์ชันย่อ)
15 year exposure test result
ผลการทดสอบการสัมผัส 15 ปี
The difference of anti-corrosion mechanisms
ความแตกต่างในกลไกการป้องกันการกัดกร่อน
Hardness of the film
ความแข็งของฟิล์ม
Heat and cold resistance
การทนความร้อนและเย็น

เอกสารทางเทคนิค (TDS)

ROVAL TDS
ROVAL SILVER TDS
EPO ROVAL TDS
ZC TDS
MC TDS
AQUA ROVAL TDS

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

ROVAL SDS
ROVAL spray SDS
ROVAL SILVER SDS
ROVAL SILVER SDS (Manufactured after 2021)
ROVAL SILVER spray SDS
ROVAL ALPHA SDS
ROVAL ALPHA SDS (Manufactured after 2021)
ROVAL ALPHA spray SDS
EPO ROVAL SDS
ZC SDS
MC SDS
AQUA ROVAL(Liquid) SDS
AQUA ROVAL(Powder) SDS
ROVAL Thinner SDS
EPO ROVAL Thinner SDS