< สารบัญ >

แคตตาล็อก
เอกสารรับรองคุณสมบัติ
ข้อมูลทางเทคนิค & TDS
เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

แคตตาล็อก

แผ่นพับ

Leaflet
ขนาด A3 หรือ A4 (1MB)
Leaflet2
ภาษาไทย A3English A3日本語 A3简体中文 A3
ภาษาไทย A4English A4日本語 A4简体中文 A4

แคตตาล็อกอื่นๆ

A3 แคตตาล็อกทั่วไป
แคตตาล็อกทั่วไป
ขนาด A3
A4 แคตตาล็อกทั่วไป
แคตตาล็อกทั่วไป
ขนาด A4
MC สเปรย์
ROVAL MC Color Matching Metallic Spray for Galvanized materials
ขนาด A4
English (8MB)
日本語 (14MB)
한국어 (18MB)
ภาษาไทย (1.3MB)
English (8MB)
简体中文 (10MB)
繁体中文 (9MB)
ภาษาไทย
English
日本語

เอกสารรับรองคุณสมบัติ

การรับรองประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน
Cold Galvanizing ROVAL Method

ใบรับรอง

ได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนเทียบเท่ากับการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing) โดยสภาเพื่อการตรวจสอบและรับรองเทคโนโลยีการก่อสร้างแห่งประเทศญี่ปุ่น

ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อน >>

ISO12944 C5-High

ISO12944 ROVAL and EPO ROVAL ใบรับรองมาตรฐาน ISO12944

ISO12944 : 2018 สีและสารเคลือบเงา — การป้องกันการกัดกร่อนของโครงสร้างเหล็กโดยระบบสีป้องกัน
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับการป้องกันเหล็กจากการผุกร่อนด้วยระบบสีป้องกัน
การเคลือบผิวโดย ROVAL หรือ EPO ROVAL ที่ความหนา 80μm นั้นสอดคล้องตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่ระบุและรับรองโดยมาตรฐาน ISO12944 C5-High
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ROVAL หรือ EPO ROVAL สามารถมีอายุการใช้งานได้นานกว่า 15-25ปี ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนแบบ C5

C5corrosive environment exposure test ผลการทดสอบการกัดกร่อนในสภาวะแวดล้อมแบบ C5

ผลการทดสอบการเสื่อมสภาพระยะเวลา 15 ปี ในสภาวะการกัดกร่อนแบบ C5
เราทำการทดสอบการเสื่อมสภาพบนเกาะมิยาโกะจิมะ ซึ่งมีสภาวะการกัดกร่อนแบบ C5
พบคราบสนิมเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นผิวทั้งหมดที่เคลือบด้วยสีชนิดทั่วไปในระยะเวลาเพียง 3 ปี แต่พื้นผิวที่เคลือบด้วยสี ROVAL กลับไม่พบการเกิดสนิมแม้หลังระยะเวลาผ่านไปแล้วถึง 15 ปีก็ตาม
นี่คือข้อมูลที่พิสูจน์ถึงความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO12944 C5-High

ไปที่หน้า รายละเอียดมาตรฐาน ISO12944 >>

ได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งของญี่ปุ่น

ใบรับรอง

ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมของ ROVAL ได้รับการยอมรับและรับรองโดยรัฐมนตรีกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งในญี่ปุ่น
กฎการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการต้านการกัดกร่อนของโครงเหล็กและได้รับการยอมรับว่าการเคลือบของสี ROVAL เทียบเท่ากับระบบการเคลือบสีเกรดสูงสุด

ระบบ ROVALระบบเคลือบเกรดสูงสุด
เคลือบครั้งที่ 1ROVALไพรเมอร์ที่อุดมด้วยสังกะสี
เคลือบครั้งที่ 2ROVALสีรองพื้นอีพ๊อกซี่
เคลือบครั้งที่ 3อีพอกซีเรซินอีนาเมล
เคลือบครั้งที่ 4อีพอกซีเรซินอีนาเมล

Certificarte of Noncombustible material ใบรับรองคุณสมบัติวัสดุไม่ติดไฟ

วัสดุกันไฟจะมีลักษณะของการติดไฟช้ากว่าวัสดุทั่วไปที่ใช้ในการก่อสร้างเมื่อเกิดความร้อนจากเปลวไฟ ดังนั้นจึงถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการยับยั้งความเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม้ และกำหนดเป็นมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยอีกด้วย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัสดุไม่ติดไฟ วัสดุกึ่งไม่ติดไฟ และวัสดุหน่วงการติดไฟ โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติในการต้านไฟของวัสดุนั้นๆ
สีซีรีย์ ROVAL ที่เคลือบอยู่บนแผ่นโลหะ ได้รับการรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน, โครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งในประเทศญี่ปุ่นให้เป็น “วัสดุที่ไม่ติดไฟ” ซึ่งมีคุณสมบัติต้านไฟได้ดีที่สุดในบรรดาวัสดุกันไฟประเภทอื่น

เอกสารรับรอง ISO9001, ISO14001

ISO9001 in China
(Shanghai ROVAL Zinc Rich Paint Corporation)
ISO14001 in China
(Shanghai ROVAL Zinc Rich Paint Corporation)
ISO9001 in Japan
(ROVAL Corporation)
ISO14001 in Japan
(ROVAL Corporation)

เอกสารรับรองอื่นๆ

Certificate of RoHS compliance
Specification and analysis report of ISO3549
Specification and analysis report of ASTM D520 Type II

ข้อมูลทางเทคนิค

Paint specifications
ข้อกำหนดการทาสี
Durable life of ROVAL
อายุการใช้งานที่ทนทานของ ROVAL
20 year exposure test result
ผลการทดสอบการสัมผัส 20 ปี
The difference of anti-corrosion mechanisms
ความแตกต่างในกลไกการป้องกันการกัดกร่อน
Hardness of the film
ความแข็งของฟิล์ม
Adhesion of the film
การยึดเกาะของฟิล์ม
Heat and cold resistance
การทนความร้อนและเย็น
Electrical resistance statements of ROVAL series
ค่าความเป็นฉนวนกันไฟฟ้าของสีซีรีย์ ROVAL
Color weathering of ROVAL
การเปลี่ยนสีของชั้นฟิล์ม ROVAL เนื่องด้วยอากาศ
< Salt spray test > การทดสอบสเปรย์เกลือ
ROVAL 3192 hours Salt spray test result / Test report by SGS
ROVAL ผลการทดสอบสเปรย์เกลือระยะเวลา 3192 ชั่วโมง / รายงานผลการทดสอบโดยสถาบัน SGS
< Cyclic corrosion test > การทดสอบการกัดกร่อนแบบวงจร
ROVAL 1848 hours Cyclic corrosion test result / Test report by SGS
ROVAL ผลการทดสอบการกัดกร่อนแบบวงจรระยะเวลา 1848 ชั่วโมง / รายงานผลการทดสอบโดยสถาบัน SGS

เอกสารทางเทคนิค (TDS)

ROVAL Cold Galvanizing Compound TDS
ROVAL SILVER Zinc Rich Compound TDS
EPO ROVAL Cold Galvanizing Compound TDS
ROVAL ZC Galvanizing Repair Metallic Spray TDS
ROVAL MC Color Matching Metallic Spray for Galvanized Materials TDS
AQUA ROVAL Cold Galvanizing Compound TDS

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS)

ROVAL Cold Galvanizing Compound SDS
ROVAL Cold Galvanizing spray SDS
ROVAL SILVER Zinc Rich Compound SDS
ROVAL SILVER Zinc Rich spray SDS
ROVAL ALPHA Zinc Rich Compound SDS
ROVAL ALPHA Zinc Rich spray SDS
EPO ROVAL Cold Galvanizing Compound SDS
ROVAL ZC Galvanizing Repair Metallic Spray SDS
ROVAL MC Color Matching Metallic Spray for Galvanized Materials SDS
AQUA ROVAL Cold Galvanizing Compound (Liquid) SDS
AQUA ROVAL Cold Galvanizing Compound (Powder) SDS
ROVAL Thinner SDS
EPO ROVAL Thinner SDS