<กรณีที่ 1> การปรับปรุงพื้นผิวชุบสังกะสี

กรณีที่ 1: สถานีไฟฟ้าย่อย

สนิมแดงเกิดขึ้นได้ง่ายบนพื้นผิวสังกะสีที่สึกกร่อน เพื่อยืดอายุเหล็กที่ใช้สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยนี้จำเป็นต้องมีการบูรณะ นี่คือคำแนะนำวิธีการคืนสภาพพื้นผิวสังกะสีที่สึกก่อนด้วย ROVAL

<กรณีที่ 2> การฟื้นบํารุงพื้นผิวชุบกัลวาไนซ์

กรณีที่ 2: ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ

การตัดและการเชื่อมทำให้เกิดการหลุดลอกของชั้นสังกะสีที่เคลือบบนพื้นผิวเหล็ก นี่คือคำแนะนำวิธีการป้องกันสนิมที่เกิดขึ้นในกรณีเหล่านี้

<กรณีที่ 3> จากสีธรรมดา สู่ ROVAL

กรณีที่ 3: โครงสร้างเหล็ก

นี่คือภาพถ่ายโครงเหล็กที่ทาด้วยสีกันสนิมธรรมดาเมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 ปี ฟิล์มสีเกิดการเสื่อมสภาพ และสนิมได้แพร่กระจายไปทั่ว โครงเหล็กนี้จะถูกซ่อมแซมใหม่ด้วยการทาสี ROVAL

< Home >อานุภาพสังกะสี >>